העמותה למען הקשיש, ראש-העין

העמותה למען הקשיש, ראש-העין

המלך דוד 15
מיקוד: 
48521
טלפון: 
03-9382905 , 03-9382467
פקס: 
03-9036156
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-14:30
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 07:30-16:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
משרד הרווחה
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
העמותה למען הקשיש
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הסברה, ימי עיון
הפעלת אספקת ארוחות לבית
הפעלת מועדון
הפעלת מרכז יום לקשיש
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
הפעלת שכונה תומכת
טיולים
טיפול סוציאלי
נופש/קייטנה למקבלי השירות
ניתן טיפול בבית
נכונית - מכונית מיוחדת לנכים
סדנאות, הרצאות למשפחה
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
שירותי כביסה לאנשי הקהילה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים תשושי נפש
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
עולים
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
25
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מתקבלים אנשים שאינם שולטים על הסוגרים/הרטבה
לא מתקבלים סיעודיים מורכבים
מותנה באבחון התאמה /באישור ועדת קבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1992
שפות: 
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
עובדים סוציאליים