העמותה למען העיוור' קרית-שמונה

העמותה למען העיוור' קרית-שמונה

במתנ''ס ', ת.ד. 1012, מועדון ארתור פוקס
מיקוד: 
11250
טלפון: 
04-6902220;
פקס: 
04-6949391
זמן מתן שרות: 
א',ב',ד' 1300-0900 ופעמיים בשבוע אולפן

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
אגודה למען העיוור
הסוכנות, שיקום שכונות
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה, אגף השיקום, שירות לעיוור
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
הדרכה בפעילויות יום-יום
העשרה/גרייה
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
חונכים/ מתנדבים
כיתות/מורות תומכות ללקויי ראייה
שעורי בראייל
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות ראייה למיניהן (לא כולל עיוורים)
עולים
עיוורים וכבדי ראייה
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות עובד סוציאלי
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
תעודת עיוור
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1987
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים
מורים/ות וגננות
מתנדבים
עובדים סוציאליים