העמותה למען הזקן-על''ה, יהוד

העמותה למען הזקן-על''ה, יהוד

שז''ר 44, ת.ד 4550
מיקוד: 
56271
טלפון: 
03-5362266/3
פקס: 
03-5362264
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 07:30-14:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
ארגונים וולונטאריים
העמותה למען הקשיש
שירותים ניתנים: 
אספקת ארוחות לבית
הפעלת מועדון
הפעלת מרכז יום לקשיש
חוגים
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
ספרייה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
תשלום סמלי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1993
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)
מתנדבים