הסתדרות המורים והגננות תא המורים הגימלאים, רחובות

הסתדרות המורים והגננות תא המורים הגימלאים, רחובות

רח' לוין אפשטיין 31
מיקוד: 
76461
טלפון: 
,08-9361368
שעות פעילות המשרד: 
ימים ב',ה' 09:30-11:00
זמן מתן שרות: 
בימי א',ג' 09:00-11:00 מכללה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
הסתדרות
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד החינוך והתרבות
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
טיולים
מועדון
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
נופש/קייטנה למקבלי השירות
פעילות לבני המשפחה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
900
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מיועד לחבר רשום (קופ''ח/אגודה/ארגון)
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1986
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים