המרכז לעיוור בישראל, תל-אביב-יפו

המרכז לעיוור בישראל, תל-אביב-יפו

דוד חכמי 10
מיקוד: 
67778
טלפון: 
03-7915555
פקס: 
03-5423711
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 08:00-16:00 מענה קולי 24 שעות ביממה למתן מידע

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מרכז לעיוור
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה, אגף השיקום, שירות לעיוור
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
שדולה לקידום מודעות/ הסברה/ חקיקה
שירותים ניתנים: 
הסברה, ימי עיון
הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
הפעלת נופש
הפעלת תעסוקה מוגנת
סיוע כספי (הלואות, מלגות)
סיוע כספי-הנחות
תצוגה של עזרים, תכניות וכדומה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
עיוורים וכבדי ראייה
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מיועד רק לבעלי תעודת עיוור/לקות ראייה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות משרד העמותה
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
תעודת עיוור/לקויי ראייה
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי