המרכז הרפואי לבריאות הנפש ע''ש יהודה אברבנאל, אשפוז פסיכוגריאטרי, בת-ים

המרכז הרפואי לבריאות הנפש ע''ש יהודה אברבנאל, אשפוז פסיכוגריאטרי, בת-ים

רח' קרן קיימת 15
מיקוד: 
59436
טלפון: 
03-5552626
פקס: 
03-6583503
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
בתי-חולים, משרד הבריאות
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
סוג שירות: 
בית חולים מחלקה פסיכו גריאטרית
שירותים ניתנים: 
טיפול באמנות
טיפול במוסיקה
טיפול סוציאלי
טיפול פסיכולוגי
טיפול פסיכיאטרי
טיפול רפואי
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
מחלות נפש כולל פסיכוזות
קשישים (ללא פירוט)
קשישים תשושי נפש
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
64
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מיועד לאלכוהוליסטים
לא מיועד למכורים לסמים
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות השירות הפסיכולוגי
באמצעות ועדת השמה
באמצעות רופא
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אישורי הכנסה
דו''ח פסיכיאטרי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
בהתאם לכללי זכאות של קופת חולים
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
דיאטנית
יועץ משפטי/עורך דין
מרפאים בעיסוק
נוירולוג
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פסיכולוגים
פסיכיאטר
רופא אחר (ראה פירוט נוסף בקוד %7)
רופא גריאטרי
רופא פסיכוגריאטר
רופא שיניים
רוקח/פרמקולוג
שירותים טכניים (כולל עובד מעבדה)