המכללה לגמלאים, נס ציונה

המכללה לגמלאים, נס ציונה

רח' הבנים 9
מיקוד: 
74071
טלפון: 
08-9383702
שעות פעילות המשרד: 
ד',ה' 09:00-13:00
זמן מתן שרות: 
משתנה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
רשות מקומית
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
השכלה
שירותי פנאי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בלי מוגבלויות
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים