המחחלקה לשירותים חברתיים, בועיינה-נוג'ידאת

המחחלקה לשירותים חברתיים, בועיינה-נוג'ידאת

מועצה מקומית
מיקוד: 
16924
טלפון: 
04-6730522, 04-6705021
פקס: 
04-6730301

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מחלקה לשירותים חברתיים
שירותים ניתנים: 
אבחון סוציאלי
ביקורי בית/מעקב
הפעלת ארוחות
הפעלת דיור
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הפעלת מועדון
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
הפעלת שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
הפעלת שירותי עזרה ביתית
השמה בתעסוקה ומעקב
טיפול אישי (רחצה, סיעוד, וכדומה) מחוץ לשרות
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
טיפול סוציאלי
ייעוץ בטלפון/אוזן קשבת
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
סיוע
סיוע כספי (הלואות, מלגות)
סיוע כספי-הנחות
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות משפחתיות הגורמות לסיכון התפתחותי
כל בעיה/נכות שהיא
עולים
עיוורים /כבדי ראייה עם מגבלה נוספת
עיוורים וכבדי ראייה
פיגור שכלי ללא פירוט
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
מתנדבים
עובדים סוציאליים