הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת, חיפה

הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת, חיפה

רח' הגפן 44
מיקוד: 
35053
טלפון: 
04-8510278/9 ,8522611 -04
זמן מתן שרות: 
א',ד' 12.00-08.00 א'-ו' 13.00-08.00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
שירותי בריאות כללית
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
שדולה לקידום מודעות/ הסברה/ חקיקה
תמיכה כספית למוסדות (כ''א/ציוד)
שירותים ניתנים: 
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
סיוע חומרי-השאלת ציוד
סיוע כספי למימון טיפולים
תמיכה כספית לארגונים/מוסדות
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
שחפת ומחלות ריאה
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
מוסדות/ ארגונים/ אנשי מקצוע/גורם מעונין
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
שחפת ומחלות ריאה
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות רופא
ישירות לשירות
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
בעיות בתחבורה ציבורית
וותק השירות: 
1945
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
טכנאי רנטגן
מזכירות ואדמיניסטרציה
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
רופא אחר (ראה פירוט נוסף בקוד %7)