הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת, חדרה

הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת, חדרה

מרפאת הליגה למניעת מחלות ריאה (תלמ, רח' בוטקובסקי 4
מיקוד: 
38401
טלפון: 
04-6338352
זמן מתן שרות: 
א',ג' 14.00-08.00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
גוף ציבורי
שירותי בריאות כללית
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הבריאות
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
מרפאות מיוחדות
שדולה לקידום מודעות/ הסברה/ חקיקה
שירותים ניתנים: 
אבחון רפואי
איתור בקהילה
טיפול סוציאלי
טיפול רפואי
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
סיוע כספי למימון טיפולים
תמיכה כספית לארגונים/מוסדות
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
שחפת ומחלות ריאה
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
שחפת ומחלות ריאה
מספר מקומות: 
8888
מין: 
מוסדות/ ארגונים/ אנשי מקצוע/גורם מעונין
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות רופא
מסמכים נילווים: 
התחייבות כספית
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
תשלום עבור חלק מהשירותים
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1928
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
רופא אחר (ראה פירוט נוסף בקוד %7)