הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת, באר-שבע

הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת, באר-שבע

רח' רמב''ם 2
מיקוד: 
84209
טלפון: 
08-6282408
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 14.00-08.00 בתיאום מראש

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הבריאות
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
שדולה לקידום מודעות/ הסברה/ חקיקה
תמיכה כספית למוסדות (כ''א/ציוד)
שירותים ניתנים: 
הסברה, ימי עיון
סיוע חומרי-השאלת ציוד
סיוע כספי למימון טיפולים
תמיכה כספית לארגונים/מוסדות
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
שחפת ומחלות ריאה
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות רופא
ישירות לשירות
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי