הוסטל עמידר , קרית-עקרון

הוסטל עמידר , קרית-עקרון

רח' הרצל 162
מיקוד: 
70500
טלפון: 
08-9414093, 08-9456503 עמידר רחובות
שעות פעילות המשרד: 
א'ג'ה' 8:30-12:30, ג'16:00-18:00
זמן מתן שרות: 
אין פעילות מעבר למגורים במקום.

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמידר
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה
סוג שירות: 
דיור מוגן לקשישים
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
גינה/חצר
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
32
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
שייך למסגרת/טיפול/לשירות המסוים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מותנה באבחון התאמה /באישור ועדת קבלה
אופן הפניה: 
באמצעות החברה המשכנת
באמצעות משרד השיכון
מסמכים נילווים: 
אישורי הכנסה
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של הגורם המפעיל
תשלום חודשי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1980
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי