הדים, מכונים לאודיולוגיה בע''מ, עפולה

הדים, מכונים לאודיולוגיה בע''מ, עפולה

בית עטרת, רח' יעקב בנימין 2
מיקוד: 
18329
טלפון: 
04-6401551
זמן מתן שרות: 
בימים א'-ה' 1900-0830 לפי תיאום

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
הגורם המפעיל
סוג שירות: 
מכון לאבחון אודיולוגי
מכון/יחידה לטיפול בדיבור ובעיות תקשורת
שיווק ציוד מיוחד
שירותים ניתנים: 
אבחון אודיולוגי
אבחון בעיות שפה ותקשורת
הסתגלות לעזרים רפואיים/טיפול עצמי
טיפול בדיבור, שפה וקול; הבעה ותקשורת
מכירת ציוד מיוחד (רפואי/אופטי/אחר)
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות בתקשורת (כולל בעיות בדיבור)
הפרעות בהתפתחות שפה ודיבור
לקויי שמיעה וחירשים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
התחייבות כספית
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1998
שפות: 
דוברי אנגלית
דוברי עברית
דוברי ערבית
דוברי פולנית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
קלינאי תקשורת