האגודה למען הקשיש, קרית-שמונה

האגודה למען הקשיש, קרית-שמונה

רח' שפרינצק, ת.ד 304
מיקוד: 
11012
טלפון: 
04-6940250
פקס: 
04-6940250
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל שעות פעילות
זמן מתן שרות: 
א' - ה' 18:00 - 08:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
ארגונים וולונטאריים
העמותה למען הקשיש
שירותים ניתנים: 
אספקת ארוחות לבית
הפעלת דיור מוגן
הפעלת הסעות
הפעלת חוגים
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הפעלת טיפול אישי (רחצה, סיעוד, וכדומה)
הפעלת מועדון
הפעלת מרכז יום לקשיש
הפעלת ספרייה
הפעלת פיסיותראפיה
הפעלת פעילות לבני המשפחה
הפעלת פעילות ספורט/ התעמלות
הפעלת ריפוי בעיסוק
הפעלת שירותי כביסה
טיולים
שירותי נקיון הבית בתשלום נוסף
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות משרד הבריאות
באמצעות משרד העמותה
באמצעות משרד הרווחה
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1975
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי גרמנית
דוברי עברית
דוברי ערבית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחר (כגון כוננים)
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים