האגודה למען הקשיש, ערד

האגודה למען הקשיש, ערד

רח' אשד 1
מיקוד: 
89077
טלפון: 
08-9959926/7 , 08-9971831
פקס: 
08-9952724
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 00;08:30-14
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 08:00-14:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד הרווחה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
העמותה למען הקשיש
שירותים ניתנים: 
הפעלת דיור
הפעלת מועדון
הפעלת מרכז יום לקשיש
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
80
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מיועד לחולי נפש/בעיות נפשיות, כולל תשושי נפש
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1996
שפות: 
דוברי עברית
כל השפות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)