האגודה למען הקשיש, מרפאת שיניים, טירת-כרמל

האגודה למען הקשיש, מרפאת שיניים, טירת-כרמל

רח' ז'בוטינסקי
מיקוד: 
39541
טלפון: 
08-8571162 ,04-8575348
שעות פעילות המשרד: 
בימי ב'ג'ה' 08:00-13:30, ו' 08:00-12:00 בימי א',ד' 08:00-15:00
זמן מתן שרות: 
בימי ב,ד בשעות 08:00-14:00 בימי ג' 08:00-18:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מרפאת שיניים
שירותים ניתנים: 
טיפול שיניים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות על רקע סוציואקונומי
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אישורי הכנסה
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום עבור חלק מהשירותים
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי