האגודה למען הקשיש, מועצה אזורית נחל שורק

האגודה למען הקשיש, מועצה אזורית נחל שורק

מרכז יום לקשיש,יד בנימין
מיקוד: 
76812
טלפון: 
08-8634239, 08-8634240
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
א' עד' ה' 8:00-14:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
עמותה
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
העמותה למען הקשיש
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירותים ניתנים: 
הפעלת מרכז יום לקשיש
חונכים/ מתנדבים
טיולים בתשלום נוסף
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מתקבלים אנשים אלימים
אופן הפניה: 
באמצעות ביטוח לאומי
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1989
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי הונגרית
דוברי עברית
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
חרדי
צוות מקצועי: 
אחיות
עובדים סוציאליים