האגודה למען הקשיש, מ.א. שדות נגב

האגודה למען הקשיש, מ.א. שדות נגב

ד.נ הנגב
מיקוד: 
85200
טלפון: 
08-9933339/40 (במרכז היום)
פקס: 
08-9933341
זמן מתן שרות: 
א' עד ה'- שעות הבוקר

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
העמותה למען הקשיש
מוקד/מרכז לתמיכה קהילתית
שירותים ניתנים: 
טיפול אישי (רחצה, סיעוד, וכדומה) מחוץ לשרות
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד מחוץ לשירות
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
שירותי השגחה
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
שירותי נקיון הבית
שירותי עזרה ביתית
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום עבור חלק מהשירותים
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מטפלים/ות
עובדים סוציאליים