האגודה למען הקשיש, אלק''א, אשקלון

האגודה למען הקשיש, אלק''א, אשקלון

רח' ז'בוטינסקי 10, ת.ד 9117
מיקוד: 
78202
טלפון: 
08-6715897/8
פקס: 
08-6715841
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 13:00-08:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
ארגונים ארציים אחרים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
ארגונים וולונטאריים
העמותה למען הקשיש
שירותים ניתנים: 
אספקת ארוחות לבית
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הסעות למקבלי השירות בלבד
הסעות עם ליווי למקבלי השירות בלבד
הפעלת ביקורי בית/מעקב
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הפעלת מועדון
הפעלת שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
הפעלת שירותי כביסה
הפעלת שירותי נקיון הבית
הפעלת שירותי עזרה ביתית
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום עבור חלק מהשירותים
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1979
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מתנדבים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)