האגודה למען הקשיש, מ.א. מטה יהודה

האגודה למען הקשיש, מ.א. מטה יהודה

מועצה אזורית מטה יהודה, מרכז אבן העזר,ד.נ. שמשון
מיקוד: 
99801
טלפון: 
02-9900817, 02-9900818
פקס: 
02-9900824
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה 8:00-15:00
זמן מתן שרות: 
בימים א-ה 8:00-15:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
העמותה למען הקשיש
מוקד/מרכז לתמיכה קהילתית
שירותים ניתנים: 
הפעלת הסעות
הפעלת טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
הפעלת מועדון
הפעלת מרכז יום לקשיש
הפעלת מתנדבים לתמיכה הדדית/ייעוץ הדדי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום חודשי
תשלום יומי או לפי שעות
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1990
שפות: 
דוברי עברית
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)