האגודה למען הקשיש, טירת-כרמל

האגודה למען הקשיש, טירת-כרמל

רח' ז'בוטינסקי 75, ת.ד 292
מיקוד: 
39541
טלפון: 
04-8571162 , 04-8575348
פקס: 
04-8574857
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
בימי א'-ה' 7:30-13:00 ימי ו' 8:00-12:00 בימי א,ה 08:00-15:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
העמותה למען הקשיש
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירותים ניתנים: 
הפעלת דיור מוגן
הפעלת טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
הפעלת טיפול שיניים
הפעלת מועדון
הפעלת מרכז יום לקשיש
ייעוץ בטלפון/אוזן קשבת
מספרה/מניקור
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אישורי הכנסה
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום עבור חלק מהשירותים
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1988
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)