האגודה למען הקשיש והנכה, מבועים, מ.א. מרחבים

האגודה למען הקשיש והנכה, מבועים, מ.א. מרחבים

מבועים ד.נ. הנגב, ת.ד 82
מיקוד: 
85360
טלפון: 
08-9941337 , 08-9962436
זמן מתן שרות: 
בתיאום טלפוני

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
העמותה למען הקשיש
שירותים ניתנים: 
הפעלת מועדון
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)