האגודה למען העיוור, קרית-גת

האגודה למען העיוור, קרית-גת

רח' כסלו 52, ת.ד 8444
מיקוד: 
82022
טלפון: 
08-6811472 , 050-2322230
פקס: 
08-6811109
זמן מתן שרות: 
בימים א'-ה' 1500-0700 מועדונית פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
אגודה למען העיוור
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה, אגף השיקום, שירות לעיוור
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
מועדון חברתי
שירותי תעסוקה
שירותים ניתנים: 
הכשרה מקצועית (לימוד)
הסעות למקבלי השירות בלבד
כיתות תומכות ללקויי ראייה מחוץ לשירות
מועדון
שכר תמורת עבודה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
מוגבלות מוטורית(כולל נוירומוסקולרית/אורתופדית)
מוגבלות תפקודית
עיוורים וכבדי ראייה
מספר מקומות: 
54
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
עיוורים וכבדי ראייה
מספר מקומות: 
20
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
סייג אחר
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
מסמכים נילווים: 
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1976
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים
מזכירות ואדמיניסטרציה
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)