האגודה למען העיוור, נצרת

האגודה למען העיוור, נצרת

מפעל מוגן ומועדון: ת.ד 2255, שכונת אלרום
מיקוד: 
16121
טלפון: 
04-6575449
זמן מתן שרות: 
א'-ו',08:00-12:00; ב',ה' 09:00-12:00, א'-ו'-תעסוקה;, ב',ה' מועדון חברתי

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
אגודה למען העיוור
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה, אגף השיקום, שירות לעיוור
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
שירותי תעסוקה
שירותים ניתנים: 
הכשרה מקצועית (לימוד)
הסברה, ימי עיון
השתתפות פעילה של משפחות
מועדון
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
שכר תמורת עבודה
תעסוקה מוגנת
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות ראייה למיניהן (לא כולל עיוורים)
עיוורים וכבדי ראייה
מספר מקומות: 
15
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
עיוורים וכבדי ראייה
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
עיוורים וכבדי ראייה
מספר מקומות: 
8888
מין: 
בני משפחה של בעלי הבעיה
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
מסמכים נילווים: 
תעודת עיוור
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
לא רלוונטי
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)