האגודה למען העיוור, ירוחם

האגודה למען העיוור, ירוחם

מועצה מקומית
מיקוד: 
80500
טלפון: 
בעירייה 08-6580304, 08-6580697
פקס: 
08-6580577

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
אגודה למען העיוור
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה, אגף השיקום, שירות לעיוור
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
תמיכה/ הכוון (מידע על זכויות/אפשרות טיפול)
שירותים ניתנים: 
תמיכה כספית לארגונים/מוסדות
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
עיוורים וכבדי ראייה
מספר מקומות: 
40
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

אופן התשלום: 
לא ידוע
איפיון דתי: 
דתי