האגודה למען העיוור ע''ש מרים מוזס, הרצליה והשרון

האגודה למען העיוור ע''ש מרים מוזס, הרצליה והשרון

רח' חובות הלבבות 11
מיקוד: 
46323
טלפון: 
09-9506111 ,09-9504369
פקס: 
09-9586711
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 1530-0730 א'-ג' 2000-1700 ד' 2000-1800

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
אגודה למען העיוור
פיקוח: 
משרד הרווחה, אגף השיקום, שירות לעיוור
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
שירותים ניתנים: 
הפעלת אבחון בעיות ראייה
הפעלת טיפול שיניים
הפעלת פעילות ספורט/ התעמלות
הפעלת תעסוקה
חוגים
שכר תמורת עבודה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
עיוורים וכבדי ראייה
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח חינוכי מגן/מבית ספר
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1977
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים