האגודה למען הזקן, רעננה

האגודה למען הזקן, רעננה

רח' ההגנה 114
מיקוד: 
43602
טלפון: 
09-7747041
פקס: 
09-7729320
שעות פעילות המשרד: 
א-ה 8:00-16:00, א' ג' 16:00-19:30
זמן מתן שרות: 
בימים א-ה 8:00-14:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
העמותה למען הקשיש
שירותים ניתנים: 
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הפעלת הסברה/סרטים
הפעלת מרכז יום לקשיש
התעמלות
שימוש במחשב לצרכי תקשורת
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
6000
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אישורי הכנסה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
תשלום סמלי
תשלום עבור חלק מהשירותים
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים
עובדים סוציאליים