האגודה למען הזקן והחברה, אשדוד

האגודה למען הזקן והחברה, אשדוד

רח' הרב קוק 4, ת.ד 2672
מיקוד: 
77100
טלפון: 
08-8528744 , 08-8560713
פקס: 
08-8528748
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה 8:30-12:30
זמן מתן שרות: 
בימים א-ו 8:00-20:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
גופים מסייעים
העמותה למען הקשיש
שירותים ניתנים: 
הפעלת דיור
הפעלת מועדון
הפעלת תעסוקה מוגנת
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1984
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחר/אנשי מקצוע שונים שלא צויינו אחרת
מזכירות ואדמיניסטרציה
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)