האגודה למלחמה בסרטן, חיפה

האגודה למלחמה בסרטן, חיפה

בית אהרון רוזנפלד , רח' אהרון רוזנפלד 25, בת גלים
מיקוד: 
35018
טלפון: 
04-8511712, 04-8511715, 04-8511717
פקס: 
04-8511716
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 1600-0800 ב'ה' 18:00-20:00 ייעוץ לעולים חדשים

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
גופים מסייעים
שירותים ניתנים: 
איתור בקהילה
הסברה, ימי עיון
טיפול מונע
מימון נסיעות
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
סדנאות, הרצאות למשפחה
סיוע חומרי-השאלת ציוד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
סרטן
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
סרטן
מספר מקומות: 
8888
מין: 
בני משפחה של בעלי הבעיה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
שפות: 
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי