האגודה למלחמה בסרטן, באר-שבע

האגודה למלחמה בסרטן, באר-שבע

בית אביסרור, רח' בן צבי 7
מיקוד: 
84893
טלפון: 
08-6271228,
פקס: 
08-6286003
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 16.30-08.00
זמן מתן שרות: 
ב',ג',ה' 1200-0900

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
גופים מסייעים
שירותים ניתנים: 
איתור בקהילה
הסברה, ימי עיון
טיפול מונע
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
סדנאות, הרצאות למשפחה
סיוע חומרי-השאלת ציוד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
סרטן
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
בני משפחה של בעלי הבעיה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
סרטן
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
שפות: 
דוברי אנגלית
דוברי עברית
דוברי ערבית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)