האגודה הצבורית לעזרת הזקן , טירה

האגודה הצבורית לעזרת הזקן , טירה

מועצה מקומית, מרכז טירה(אלחמס)
מיקוד: 
44915
טלפון: 
09-7936520
פקס: 
09-7935568
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
א-שבת 16:00-19:00,8:30-13:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
העמותה למען הקשיש
מוקד/מרכז לתמיכה קהילתית
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיולים
טיפול סוציאלי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מועדון
ספרייה
שירותי עזרה ביתית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אישורי הכנסה
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1986
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים