דנאל סיעוד, נתניה

דנאל סיעוד, נתניה

רח' רמז 13
מיקוד: 
42310
טלפון: 
09-8304510
פקס: 
09-8304500
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-16:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד הרווחה, כולל מתן רשיון
רשות מקומית
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירות קריאת מצוקה
שירותים ניתנים: 
ארוחות בתשלום נוסף למקבלי השירות בלבד
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול סוציאלי
ייעוץ בטלפון/אוזן קשבת
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה בתשלום נוסף
ניתן טיפול בבית
פיסיותראפיה
פעילות לבני המשפחה
ריפוי בעיסוק
שירות קריאת מצוקה לאנשים מהקהילה
שירותי נקיון הבית
שירותי עזרה ביתית בתשלום נוסף
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות ביטוח לאומי
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות השירות לזקן
ועדת קבלה בשירות
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
עובדים סוציאליים