דיור מוגן-מעון רעות התשבי,ארגון עולי מרכז אירופה, חיפה

דיור מוגן-מעון רעות התשבי,ארגון עולי מרכז אירופה, חיפה

רח' התשבי 84
מיקוד: 
34522
טלפון: 
04-8332856
פקס: 
04-8331576
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 8:00-14:00, 19:00-16:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
ארגון עולים/התאחדות עולי..
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה
סוג שירות: 
דיור מוגן לקשישים
שירותים ניתנים: 
ארוחות בתשלום נוסף למקבלי השירות בלבד
גינה/חצר
הסעות למקבלי השירות בתשלום נוסף
חוגים בתשלום נוסף
טיולים בתשלום נוסף
טיפול בתנועה
טיפול סוציאלי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מרפאה
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
54
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מיועד לחבר רשום (קופ''ח/אגודה/ארגון)
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
פקדון המוחזר במלואו נומינלית
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
מרחק רב מתחבורה ציבורית
נגישות טובה
וותק השירות: 
1962
שפות: 
דוברי גרמנית
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
צוות לילה (מס' אנשים שגרים/בתפקיד)
רופא גריאטרי