דיור מוגן-הרב קוק, נתניה

דיור מוגן-הרב קוק, נתניה

רח' הרב קוק 60-58
מיקוד: 
42261
טלפון: 
09-8822276, 03-6930267
שעות פעילות המשרד: 
א' - ו' 13:00 -08:00
זמן מתן שרות: 
המועדון פעיל בימים א'-ה' 16:00-18:00, 24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמיגור
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה
סוג שירות: 
דיור מוגן לקשישים
שירותים ניתנים: 
ארוחות בתשלום נוסף למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
טיולים בתשלום נוסף
מועדון
סיוע בשיפוץ/תיקון מכשירים
פעילות חברתית/פנאי
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
שירותי כביסה בתשלום נוסף
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
עולים
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
38
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1989
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי אמהרית
דוברי פרסית/בוכרית/תורכית/כורדית
דוברי צרפתית
דוברי רומנית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדים סוציאליים