דיור מוגן, רמת אלון, חיפה

דיור מוגן, רמת אלון, חיפה

רח' יגאל אלון 2
מיקוד: 
32983
טלפון: 
04-8223452
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-16:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
שקמונה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה
סוג שירות: 
דיור מוגן לקשישים
שירותים ניתנים: 
חוגים
טיפול סוציאלי
מועדון
סיוע בשיפוץ/תיקון מכשירים
פעילות חברתית/פנאי
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
חסרי דיור/קורת גג
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
80
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות החברה המשכנת
מסמכים נילווים: 
אישורי הכנסה
בקשה בכתב
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום מסובסד
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
עובדים סוציאליים
רכז הדרכה/תרבות(שלא צוין אחרת בכ''א)