דיור מוגן, קרית בנימין, קרית-אתא

דיור מוגן, קרית בנימין, קרית-אתא

קרית בנימין, רח' קיבוץ גלויות 11
מיקוד: 
28067
טלפון: 
04-8455160, 03-6930218
שעות פעילות המשרד: 
אם הבית מתגוררת במקום ובאים אליה כל היום
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
עמיגור
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
דיור מוגן לקשישים
שירותים ניתנים: 
התעמלות מחוץ לשירות
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
מועדון מחוץ לשירות
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
שירותי עזרה ביתית בתשלום נוסף
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
103
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
התחייבות כספית
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1987
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
מטפלים/ות