דיור מוגן עמישב, פתח-תקוה

דיור מוגן עמישב, פתח-תקוה

שבט בנימין 69
מיקוד: 
49303
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 8:00-16:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרזות
פיקוח: 
משרד הבינוי והשיכון
משרד הרווחה
סוג שירות: 
דיור מוגן לקשישים
שירותים ניתנים: 
טיפול סוציאלי
מועדון
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
עולים
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
94
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות החברה המשכנת
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של הגורם המפעיל
בהתאם לכללי זכאות של משרד השיכון
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1995
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
עובדים סוציאליים