דיור מוגן לב גנים, נתניה

דיור מוגן לב גנים, נתניה

ככר לב גנים, מנדלה מוכר ספרים 10
מיקוד: 
42499
טלפון: 
1-800-22-3772,09-8657367
פקס: 
09-8657569
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 09:00-17:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
הגורם המפעיל
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
משרד הרווחה
סוג שירות: 
בית חולים לחולים כרוניים/גריאטרי
דיור מוגן לקשישים
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
חדר כושר
מחלקה סיעודית
מעקב רפואי/מונע
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
מספר מקומות: 
24
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי
אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
76
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מותנה באבחון התאמה /באישור ועדת קבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום חד פעמי המוחזר חלקית ותשלום חודשי
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1997
שפות: 
דוברי אנגלית
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
אחיות
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
רופא כללי/פנימי