דיור מוגן לאוכלוסיה המבוגרת ''נופי השרון'' , נתניה

דיור מוגן לאוכלוסיה המבוגרת ''נופי השרון'' , נתניה

(צמוד לקניון השרון), רח' פתח-תקוה 7
מיקוד: 
42461
טלפון: 
09-8601777
פקס: 
09-8601799
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 9:00-17:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
משרד הרווחה
סוג שירות: 
בית אבות
דיור מוגן לקשישים
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
הפעלת מחלקה סיעודית
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חדר כושר
חוגים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול סוציאלי
מעקב רפואי/מונע
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
שירותי נקיון הבית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
106
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
מספר מקומות: 
12
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1995
שפות: 
דוברי אנגלית
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מרפאים בעיסוק
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
רופא גריאטרי