דיור מוגן כנען, צפת

דיור מוגן כנען, צפת

איביקור רמת כנען, ת.ד 3786
מיקוד: 
13403
טלפון: 
04-6920974
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 13:00-08:00
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 13:00-08:00 19:00-16:00, 24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמידר
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
דיור מוגן לקשישים
שירותים ניתנים: 
הפעלת מועדון
סיוע בתיקוני בית/ סיירת תיקונים
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
84
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
תשלום חודשי
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1997
שפות: 
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)