דיור מוגן זהבית, אשקלון

דיור מוגן זהבית, אשקלון

רח' הטייסים 64, שכונת ברנע
מיקוד: 
78475
טלפון: 
08-6712969 ,08-6736686, 03-6930318
שעות פעילות המשרד: 
ו' 8:00-12:00 א-ה 8:00-16:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
עמיגור
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
דיור מוגן לקשישים
שירותים ניתנים: 
מועדון
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
151
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
לא ידוע
אופן התשלום: 
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
בעיות בתחבורה ציבורית
וותק השירות: 
1983
שפות: 
דוברי ספרדית/לדינו/פורטוגזית
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית