דיור מוגן גיל זהב, אשדוד

דיור מוגן גיל זהב, אשדוד

הראשונים 29, רובע א'
מיקוד: 
77280
טלפון: 
08-8532065
שעות פעילות המשרד: 
בשעות 8:00-16:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות יממה

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
עמיגור
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה
סוג שירות: 
דיור מוגן לקשישים
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיפול סוציאלי
מועדון
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
שירותי עזרה ביתית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
חסרי דיור/קורת גג
עולים
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
204
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות משרד הקליטה
באמצעות משרד השיכון
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של הגורם המפעיל
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1997
שפות: 
דוברי מרוקאית
דוברי ספרדית/לדינו/פורטוגזית
דוברי עברית
דוברי צרפתית
דוברי רומנית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדים סוציאליים
רכז הדרכה/תרבות(שלא צוין אחרת בכ''א)