דיור מוגן בית הנרקיס, אשדוד

דיור מוגן בית הנרקיס, אשדוד

הרב ניסים 15א'
מיקוד: 
7762316
טלפון: 
08-8649997, 03-6930301
פקס: 
08-8555904
שעות פעילות המשרד: 
יום ו' 13:00-08:00, א-ה 8:00-13:00, 18:00-20:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד ממשלתי
עמיגור
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
דיור מוגן לקשישים
שירותים ניתנים: 
אבחון רפואי מחוץ לשירות
ארוחות בתשלום נוסף למקבלי השירות בלבד
גינה/חצר
הפעלת שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
סיוע בשיפוץ/תיקון מכשירים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
48
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אישורי הכנסה
דו''ח סוציאלי
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
מסמכים אחרים
אופן התשלום: 
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1984
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
מזכירות ואדמיניסטרציה
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)