דיור מוגן בית אשד, עמיגור , רמת-גן

דיור מוגן בית אשד, עמיגור , רמת-גן

רח' הבילויים 47
מיקוד: 
52297
טלפון: 
03-6780269' 03-6930282
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 8:00-16:00
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 8:00-15:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמיגור
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הבינוי והשיכון
משרד הרווחה
עמיגור
סוג שירות: 
דיור מוגן לקשישים
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיפול סוציאלי
מועדון
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
שירותי עזרה ביתית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
עולים
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
107
אנשים בחדר: 
יחיד או זוג
מין: 
;זכר ונקבה (שניהם)

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מפנה אחר
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של הגורם המפעיל
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1999
שפות: 
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדים סוציאליים
רכז הדרכה/תרבות(שלא צוין אחרת בכ''א)