דיור גיל הזהב, יהל, אילת

דיור גיל הזהב, יהל, אילת

רח' יהל 5/10
מיקוד: 
8822226
טלפון: 
08-6317641 ,08-6317640
פקס: 
08-6317640
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמידר
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
דיור מוגן לקשישים
שירותים ניתנים: 
חוגים
טיפול סוציאלי
מועדון
פעילות חברתית/פנאי
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות על רקע סוציואקונומי
חסרי דיור/קורת גג
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
103
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות משרד העמותה
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אישורי הכנסה
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של הגורם המפעיל
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1996
שפות: 
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)