גיל אור מרכז לקשיש, מ.א. מגידו

גיל אור מרכז לקשיש, מ.א. מגידו

, מועצה אזורית מגידו, ד.נ. חבל מגידו
מיקוד: 
19238
טלפון: 
04-9598513
פקס: 
04-9598500
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה 8:00-15:00
זמן מתן שרות: 
א'-ד' 07:45-12:45

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מרכז יום לקשיש
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
גינה/חצר
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חדר כושר
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיולים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
כיבוד קל
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
300
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום מסובסד
תשלום סמלי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1991
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מדריכים
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מורים/ות מקצועיים
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מרפאים בעיסוק
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
רכז הדרכה/תרבות(שלא צוין אחרת בכ''א)