ביתנו-מכללת גמלאים מרכז הדרכה וטפול בזקן, מ.א. עמק הירדן

ביתנו-מכללת גמלאים מרכז הדרכה וטפול בזקן, מ.א. עמק הירדן

ד.נ. עמק הירדן
מיקוד: 
15132
טלפון: 
04-6752072, 04-6709585, 04-6752172
פקס: 
04-6709585
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה'16:00- 07:00
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 12:00 - 08:00, א', ד' 17:00-19:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
הסתדרות
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
הדרכה והכשרת כח-אדם
השכלה
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הסברה, ימי עיון
הסעות למקבלי השירות בלבד
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
טיפול סוציאלי
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
מועדון
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
פעילות לבני המשפחה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
מוסדות/ ארגונים/ אנשי מקצוע/גורם מעונין
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
450
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות הקיבוץ
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום חודשי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1984
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
מדריכים
מורים/ות מקצועיים
מזכירות ואדמיניסטרציה
עובדים סוציאליים