בית סיעודי עמל גת, קיבוץ גת

בית סיעודי עמל גת, קיבוץ גת

ד.נ. שדה גת
מיקוד: 
79565
טלפון: 
08-6871307,
פקס: 
08-6886733
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-15:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמל סיעודית
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
בית אבות
בית חולים לחולים כרוניים/גריאטרי
בית סיעודי בקיבוצים
שירותים ניתנים: 
גינה/חצר
הפעלת תעסוקה
טיפול סוציאלי
טיפול רפואי
פיסיותראפיה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
מספר מקומות: 
20
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מתקבלים סיעודיים מורכבים
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1966
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי אנגלית
דוברי ספרדית/לדינו/פורטוגזית
דוברי עברית
דוברי ערבית
דוברי צרפתית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
רופא גריאטרי