בית סיעודי בית הדקל, לוחמי הגטאות

בית סיעודי בית הדקל, לוחמי הגטאות

ד.נ. גליל מערבי, ד.ד. אשרת
מיקוד: 
25220
טלפון: 
04-9933634, 04-9933211
פקס: 
04-9933211
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
קיבוץ/התנועה הקיבוצית
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
בית אבות
בית חולים לחולים כרוניים/גריאטרי
בית סיעודי בקיבוצים
שירותים ניתנים: 
אבחון רפואי
ארוחות למקבלי השירות בלבד
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
מחלקה סיעודית
פיסיותראפיה
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
14
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות משרד הבריאות
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1994
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
מטפלים/ות
עובדים סוציאליים
רופא כללי/פנימי