בית חוסן, נהריה

בית חוסן, נהריה

רח' ויצמן 3, ת.ד.117
מיקוד: 
22100
טלפון: 
04-9825573 , 04-98255576
פקס: 
04-9825410
שעות פעילות המשרד: 
א-ו 08:00-18:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
משרד הרווחה, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
בית אבות
נופשון, RESPITE
שירותים ניתנים: 
אבחון פסיכולוגי
גינה/חצר
דיור זמני/נופשון (RESPITE SERVICES)
הסעות עם ליווי למקבלי השירות בלבד
הערכה תפקודית
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
טיפול באמנות
טיפול מונע
טיפול סוציאלי
טיפול פסיכולוגי
טיפול רפואי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מחלקה סיעודית
מספרה/מניקור
מרפאה
סיוע חומרי-השאלת ציוד
ספרייה
פיסיותראפיה
פעילות חברתית/פנאי
ריפוי בעיסוק
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
46
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים
אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
מספר מקומות: 
65
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות קופת חולים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1971
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
אחיות
אחר/אנשי מקצוע שונים שלא צויינו אחרת
דיאטנית
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מרפאים בעיסוק
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פודיאטריסט/כירופודיסט
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
צוות לילה (מס' אנשים שגרים/בתפקיד)
רוקח/פרמקולוג